Certified B Corporation
Trigger
Facebook LinkedIn Twitter

Samen maken we Nederland duurzamer

 

Nicky Struijker Boudier gelooft dat een goede samenwerking leidt tot een duurzaam Nederland. Dat geloven wij ook. Een jaar geleden vroeg ze ons te helpen met de identiteit voor de Regionale Energiestrategie (RES). Samen met Nicky en haar team werkten we aan een identiteit waarin 30 regio’s verbonden zijn. Nicky’s enthousiasme werkt aanstekelijk. Wij gaan erop aan in elk geval. We vroegen haar hoe zij het proces beleeft.

Nicky Struijker Boudier

Welke bijdrage levert dit project aan het creëren van een betere wereld?

Met de ontwikkeling van de identiteit voor de RES, is een sterk merkbeeld ontstaan dat voor iedereen herkenbaar is. Dit bracht de mensen die werken aan het klimaat en aan de RES bij elkaar. Het merkbeeld zorgt voor een taal die iedereen begrijpt. De animatie is het eerste product van het merk RES. Hiermee starten we het gesprek met een positieve toon.

‘‘Met elkaar maken we een betere wereld, door elkaar te begrijpen en samen te werken brengen we verandering op gang”

Hoe heb jij het creatieve proces ervaren?

Eerlijk en inspirerend. Open en niet bang voor elkaar. Je hebt het gevoel dat je een team bent met elkaar.
Jullie weten soms beter wat bij er bij anderen in hetzelfde speelveld leeft dan wij.

Hoe is de samenwerking verlopen?

‘We delen dezelfde drive: het moet potverdorie nu gebeuren!’
Deze gedeelde ambitie zorgt ervoor dat ik er relatief weinig werk aan heb gehad. Jullie zijn professionele partners die hun ding doen. Dat je het ‘merk RES’ maar ook de klimaatprogramma’s overal in het land ziet terugkomen, is het resultaat van een goede duurzame samenwerking. In vertrouwen hebben we elkaar kunnen verbeteren. We zijn samen gegroeid.

Logos, klimaathuisstijl, Studio Duel
Logos, klimaathuisstijl, Studio Duel

Zijn de grenzen opgezocht en zo ja op welke manier?

‘Dat kun je wel zeggen, iedereen stond maximaal op cowboystand’
Er is interbestuurlijk samengewerkt, zonder enige terughoudendheid. De noodzaak en meerwaarde van samenwerken met de Klimaatprogramma’s was glashelder. Het zorgde ervoor dat iedereen zich tot het uiterste inspande om in de eigen organisatie het gezamenlijk verhaal over het voetlicht te krijgen. Jullie startten nog voor de eerste ‘officiële’ gesprekken met het ontwerp. Daardoor werd het ontwerp een deel van de oplossing en van de samenwerking.

‘Door voor te lopen op je opdrachtgever,
 is de kans groot dat die je volgt …’

Zorgde het ontwerp dat mensen in actie zijn gekomen, is het gelukt ze in beweging te brengen?

 

Veel regio’s in het land hebben de huisstijl en animaties omarmd en aan de hand hiervan nieuwe middelen ontwikkeld. Dat mensen er zelf mee aan de slag gaan betekent beweging en vooruitgang.

De animaties zijn 5.000 keer bekeken, de directe doelgroep heeft het dus maximaal bekeken.

‘De stijl is nu gemeengoed in heel Nederland en dat is bijzonder!’

Welke invloed heeft de huidige pandemie op het realiseren van de Klimaatprogramma’s en het Klimaatakkoord?

Dat verschilt per regio. Grootse struikelblok is dat raads- en inwonersavonden soms niet door konden gaan. Daarom is de planning voor het indienen van de RES’en verruimd. Maar sommige regio’s komen online bij elkaar of hebben de concept-RES al geschreven en al veel bijeenkomsten gehad. Het voordeel: er wordt veel en sneller geschakeld en er ontstaat veel creativiteit in online bijeenkomsten. Het is belangrijk door te gaan. ‘De energietransitie is urgent.’‘De energietransitie is urgent.’

work-duel

Wat is jouw tip aan ons om het de volgende keer nog beter te doen?

We werken regelmatig onder hoge druk. Dat vraagt veel van ons allemaal. Het vertrouwen onderling is groot, dat betekent dat ik regelmatig op jullie kan ‘leunen’, hier ben ik zeer dankbaar voor. In de drukste tijd komt het ook voor dat ik jullie overvraag. Dus ik zou andersom willen vragen: zeg gerust nee als het niet gaat. Dat hoort ook bij een goede werkrelatie.

‘Ik ben heel dankbaar voor de flexibiliteit.
Niet om te slijmen, maar ga zo door.’

 

Interview, 2020

Hederik
Want to know more?
Hederik knows all the ins and outs. Give him a call or send an email!

070 711 3045


Contact Hederik!
Client

Nicky Struijker Boudier, Regionale Energiestrategie (RES)

Deliverables

Co-creation
Portret Nicky Strijker Boudier door Nadine van den Berg

Discipline
 

Back to project overview

To Top Back to the top