Met heel veel plezier hebben we de afgelopen maanden aan een prestigieus boek gewerkt. Iedere vier jaar geeft het Ministerie van OCW de Erfgoedbalans uit. Dit jaar was aan ons de eer om het concept en ontwerp te verzorgen.

Voor wie denkt dat erfgoed een verzamelnaam is voor vervallen oude gebouwen en verloren tradities die heeft het mis. In de Erfgoedbalans wordt een actuele, levende en groeiende stand van zaken van het Nederlands Erfgoed weergegeven. Niet alleen historische hoogtepunten zoals de Waddenzee en de Kinderdijk, maar ook recent werk van modeontwerper Jan Taminiau en het Rotterdamse Zomercarnaval behoren tot de collectie. Daarmee is de erfgoedbalans relevant voor iedere Nederlander. Dat wilden we benadrukken met een toegankelijk en opvallend ontwerp.

De vormgeving van de balans van 2017 onderscheidt zich op veel vlakken van al haar voorgangers. Ieder hoofdstuk heeft een eigen kleur, we hebben heel veel aandacht besteed aan fotografie en de feiten worden gepresenteerd in niet alledaagse infographics. De hoofdstukken worden van elkaar gescheiden door opvallende titelpagina’s.

De cover en de achterzijde zijn voorzien van een prachtige blindpreeg. De gekleurde stroken aan de zijkant van de pagina versterken de vindbaarheid van de hoofdstukken en zorgen voor een speels effect.

Het drukwerk werd verzorgd door De Bink in Leiden, onderdeel van Xerox OBT. Een prettige samenwerking waarbij we veel aandacht hebben besteed aan de papierkeuze en bindwijze. Voor het omslag kozen we een papier waar je direct de textuur van voelt. Met persproeven konden we alle kleurtinten en fotografie top notch afstemmen en door de bindwijze blijft het boek mooi open liggen.

De Erfgoedbalans werd officieel gepresenteerd tijdens een symposium georganiseerd door het Ministerie van OCW. Een middag met mensen uit het veld waarbij thema’s als duurzaamheid en een veranderende bevolkingssamenstelling uitgebreid aan bod kwamen. Ook waren er lovende woorden over de vormgeving van de publicatie door o.a. Cees van ’t Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, een mooie blijk van waardering.

Het Nederlandse erfgoed krijgt een podium dat het verdient. Wij zijn bijzonder trots op het resultaat. Nog voor de verkiezingen werd de Erfgoedbalans overhandigt aan de Tweede Kamer. Wij zijn benieuwd naar de reacties!

Blader mee door de gehele publicatie:

Initiële vraag
Hoe kunnen we een wetenschappelijk rapport, dat eens in de vier jaar wordt gepubliceerd, aantrekkelijk maken voor een breder publiek, waarbij de huisstijl van de rijksoverheid wordt gerespecteerd.
Opdrachtgever
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Verantwoordelijk voor
Concept, grafisch ontwerp, infographics, advies voor fotografie en drukwerk begeleiding.
Drukwerk
Xerox/OBT, Den Haag
Co-creatie
Samen met Eric Dil en de mensen van het Ministerie van OCW zijn we op zoek gegaan naar de juiste beeldtaal van de fotografie en kregen we toegang tot een indrukwekkende beeldbank van de Rijksdienst van het cultureel erfgoed.
Resultaat
Een bijzondere, leesbare en eigentijdse publicatie met oog voor detail, in de fotografie, kleurgebruik en tactiliteit.